Kontakty

BeneMedia, s.r.o.

IČO: 47 225 718
DIČ: 202 381 3275
DIČ DPH: SK 202 381 3275

Adresa:
BeneMedia, s.r.o.
Winterova 1752/10 
921 01 Piešťany


Číslo účtu: 
IBAN: SK22 0200 0000 0037 2419 4756
SWIFT: SUBASKBX

E-mailový kontakt: eshop@cestaplus.sk